Branch Name solar /kw Place
Bannari Amman 400 KW Sathy
Gulf Oil 432 KW Chennai
Nazareth 1 MW Tuticorin
Sarveshwara 1 MW Tirunelveli
Lanson Toyoto 200 KW Chennai
Visaka 270 KW Hyderabad
MAF Clothing 500 KW Bangalore
Vilva Fruits 100 KW Coimbatore
Astral Pipes 200 KW Hosur